FBiH: Proizvodnja struje u junu porasla 19,5%, udio TE čak 71%

0
554
Največi pad prometa zabiljećen je kod Energije

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u junu 2021. iznosila je 607 GWh, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 508 GWh, što je porast za 19,5 posto. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 26,6%, termoelektrane sa 71,0%, a vjetroelektrane sa 2,4%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu ove godine iznosila je 327.504 tona, dok je u istom mjesecu 2020. godine proizvodnja iznosila 370,894 tona što je manje za 11,7 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u junu 2021. godine iznosila je 142.482 tona, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 157.131 tona što je manje za 9,3 posto.
Proizvodnja koksa u junu 2021. godine iznosila je 80.751 tona, a u istom mjesecu prošle godine 53.162 tona što je rast čak za 51,9 posto, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.