FBiH: Proizvodnja struje u junu smanjena za 8,4%, a uglja porasla 19,2%

0
589
U ukupnoj proizvodnji struje udio hidroelektrana je 45%, termoelektrana 51,13%, a vjetroelektrana 3,87%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u junu 2022. godine iznosila je 556 GWh, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 607 GWh, što je manje za 8,4 posto. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 28,24% (157 GWh), termoelektrane sa 67,8% (377 GWh), a vjetroelektrane sa 3,96% (22 GWh).
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu ove godine iznosila je 390.333 tona, dok je u istom mjesecu lani proizvodnja iznosila 327.504 tona, što je rast za 19,2 posto.
Proizvodnja lignita u junu je iznosila 144.630 tona, a u istom mjesecu lani 142.482 tona, što je rast za 1,5 posto.
U istom periodu, proizvodnja koksa iznosila je 72.392 tona, a godinu ranije 80.751 tona, što je manje za 10,4 posto.
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 72.433 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 13.455 tona, te lož ulja 3.346 tona, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.