FBiH: Proizvodnja struje u oktobru smanjena 32,7 posto

0
647
U proizvodnji električne energije udio HE je 28,31%, TE 67,27%, a vjetroelektrana 4,42%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u oktobru 2022. godine iznosila je 557 GWh, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 828 GWh, što je za 32,7 posto manje na godišnjem nivou. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 27,6%, termoelektrane sa 68,8%, a vjetroelektrane sa 3,6%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u oktobru ove godine iznosila je 420.262 tona, dok je u istom mjesecu lani proizvodnja iznosila 349.731 tona.
Proizvodnja lignita iznosila je 108.285 tona, a u oktobru prošle godine 132.719 tona.
Proizvodnja koksa u oktobru 2022. iznosila je 59.679 tona, a u istom mjesecu lani 84.007 tona.
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 83.050 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 11.066 tona, lož ulja 6.740 tona, tečnog naftnog plina (TNP) 1.596 tona i avionskog benzina 1.171 tona, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.