FBiH: Proizvodnja struje u septembru porasla 18,25%, udio TE čak 72,8% a vjetroelektrana 2,1%

0
339
Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su ocijenili da je povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ opravdano

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u septembru 2021. godine iznosila je 758 GWh, što je za 18,25 posto više nego u istom mjesecu 2020. godine kada je proizvedeno 641 GWh. U ukupnoj proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 25,1%, termoelektrane sa 72,8%, a vjetroelektrane sa 2,1%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u septembru 2021. iznosila je 333.944 tona, i manja je za jedan posto nego u istom mjesecu prošle godine kada je proizvodnja uglja iznosila 337.306 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u septembru 2021. iznosila je 135.196 tona, i manja je za 1,86 posto u poređenju sa istim mjesecom lani kada je proizvedeno 137.758 tona lignita.
Proizvodnja koksa u septembru 2021. iznosila je 78.333 tona, a u istom mjesecu prošle godine 64.674 tona što je povećanje za 21,12 posto, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.