FBiH: Promet fiskalnim uređajima u aprilu preko 3,6 milijardi KM

0
354
Promet putem fiskalnih uređaja u februaru veći je za 153,4 miliona KM nego fodinu ranije

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH na dan 30.04.2021. godine na području Federacije BiH bila su instalirana ukupno 86.446 fiskalna uređaja, putem kojih je u aprilu 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.657.872.540,01 KM.
U odnosu na kraj aprila prošle godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.266, a evidentirani promet u aprilu 2021. je veći za 901.606.813,90 KM.
Na Općini Centar Sarajevo je najveći broj fiskalnih uređaja na dan 30.04.2021. godine, gdje je instalirano 5.703 fiskalnih uređaja, dok Općina Dobretići ima najmanji broj fiskalnih uređaja sa instalirana samo četiri fiskalna uređaja.
Općina na kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u aprilu 2021. godine je općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 311.162.669,56 KM. Najmanji promet putem fiskalnih uređaja evidentiran je u Općini Dobretići u iznosu od 74.086,10 KM.