FBiH: Promet industrije u decembru manji za 3,2 posto

0
63
Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 0,9%, a na stranom tržištu pad za 5%

Ukupni promet industrije u Federaciji BiH u decembru 2023. u odnosu na novembar 2023. godine, manji je za 3,2%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 0,9%, a na stranom tržištu pad za 5%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2023. u odnosu na isti mjesec 2022. godine, industrijski promet u Federaciji BiH manji je za 2,7%. Na domaćem tržištu zabilježen je
rast za 10,8%, a na stranom tržištu pad za 11,7%, saoopćio je Federalni zavod za statistiku.
Indeksi prometa u industriji prema GIG agregatima je sljedeći: u decembru u odnosu na novembar 2023. godine, Energija je porasla za 12,9% a Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,9%. Kapitalni proizvodi manji su za 7,1%, Intermedijarni proizvodi manji su za 3,5% i Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,8%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2023. u odnosu na isti mjesec 2022. godine, Energija je veća za 8,6% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 8,5%. Intermedijarni proizvodi manji su za 8%, Kapitalni proizvodi manji su za 6,9% i Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,9%.