FBiH: Promet industrije u oktobru manji za 7,5 posto

0
516
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u oktobru 2022. godine u odnosu na septembar ove godine manji je za 7,5%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 4%, a na stranom tržištu pad od 9,8%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2022. u odnosu na isti mjesec lani, industrijski promet u Federaciji BiH veći je za 8,5%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast za 2,5% a na stranom tržištu rast za 12,9%.
Prema GIG agregatima, u oktobru 2022. godine u odnosu na mjesec ranije Kapitalni proizvodi veći su za 5,3%. Energija je manja za 17,2%, Intermedijarni proizvodi manji su za 11,6%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 2,9% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,9%.
Na godišnjem nivou u oktobru 2022. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 30,7%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 10,4% i Intermedijarni proizvodi veći su za 7,6%. Energija je manja za 12,7% i Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,2%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.