FBiH: Promet trgovine na malo u novembru porastao 4,9%

0
264
Rast trgovinskog prometa na malo u oktobru

Ukupan promet trgovaca na malo u Federaciji BiH u novembru 2022. godine realno je porastao za 5,8% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Promet od trgovine na malo realno je porastao za 4,9% u novembru 2022. godine u odnosu na novembar 2021.
Sezonski prilagođeni ukupan promet trgovaca na malo realno je porastao za 1,6% u novembru u odnosu na oktobar 2022. godine.
Sezonski prilagođeni promet od trgovine na malo u novembru u odnosu na oktobar 2022. godine realno je porastao za 2,2%.
Ukupan izvorni neprilagođeni promet od trgovine na malo u novembru 2022. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine nominalno je porastao za 18,3%.
Najveći uticaj na porast nominalnog neprilagođenog prometa u novembru 2022. u odnosu na novembar 2021. imale su sljedeće trgovačke struke: nespecijalizirane prodavnice živežnim namirnicama sa porastom od 21,5% i uticajem od 7,2% i motorna goriva i maziva sa porastom od 19,6% i uticajem od 4,8%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.