FBiH: Promet trgovine na malo u septembru porastao 14,4%

0
433
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

U septembru 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine ukupan promet u Federaciji BiH realno je porastao za 8,4%, dok je u odnosu na august ove godine ukupan promet realno pao za 1,3%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, promet od trgovine na malo u septembru 2021. u odnosu na isti mjesec lani realno je porastao za 14,4%, dok je u odnosu na august 2021. godine realno pao za 2,6%.
Ukupan izvorni, neprilagođeni promet od trgovine na malo u septembru 2021. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine nominalno je porastao za 17,9%. Najveći uticaj na porast nominalnog neprilagođenog prometa u septembru 2021. u odnosu na septembar 2020. imale su trgovačke struke: motorna goriva i maziva sa uticajem od 12,1%; nespecijalizirane prodavnice živežnim namirnicama sa uticajem od 3%.