FBiH: Prosječna neto plata u aprilu 990 KM, za 0,8% manja nego u martu

0
575
Promet u djelatnosti smještaja veći je za 5,7% a pripreme i usluživanja hrane i pića za 4,1%

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u aprilu 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 990 KM i nominalno je niža za 0,6% a realno za 0,8%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata u aprilu 2021. nominalno je viša za 5,3% a realno za 4,3%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Najveće neto plate bile su kod zaposlenih u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.724 KM, zatim Finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.705 KM te u sektoru Informacije i komunikacije gdje je prosjek neto plata iznosio 1.502 KM.
Najniže prosječne aprilske neto plate bile su kod radnika u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 523 KM, te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (631 KM) i građevinarstvu (676 KM).
Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u mjesecu aprilu 2021. u odnosu na mart ove godine pokazuje da je najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno u djelatnosti – Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 2,6% a broj zaposlenih se povećao za 2,0%, zatim u Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 2,5% a broj zaposlenih se povećao za 0,4%.
U isto vrijeme najveće povećanje prosječnih neto plata zabilježeno je u
Finansijskoj i djelatnosti osiguranja za 3,6% a broj zaposlenih je ostao na istom nivou, te u djelatnosti – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala za 0,7% a broj zaposlenih se povećao za 0,4%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, prosječna mjesečna isplaćena bruto plata u aprilu 2021. u Federaciji BiH iznosila je 1.534 KM i nominalno je niža za 0,9% a realno za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na april prošle godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata u aprilu 2021. godine nominalno je viša za 6,1% a realno za 5%.