FBiH: Rast BDP-a iduće godine 3,8 posto, a zaposlenih 2,5 posto

Očekivanja su da će od 2017. do 2020. godine Federacija BiH ostvarivati kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1 posto, u 2018. za 7,9 posto, koliko i u 2019. i 2020. godini

0
1211
Utvrđen Prijedlog izmjena Budžeta FBiH za 2018. godinu

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Dokument okvirnog budžeta za period od 2018. do 2020. godine. Prema očekivanjima, bruto društveni proizvod (BDP) će u 2017. godini zabilježiti realan rast po stopi od 3,4 posto, u 2018. godini 3,8 posto, da bi u 2019., odnosno 2020. godini procijenjeni rast iznosio 4 posto i 4,5 posto.
Očekivanja su da će od 2017. do 2020. godine Federacija BiH ostvarivati kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1 posto, u 2018. za 7,9 posto, koliko i u 2019. i 2020. godini. U istom razdoblju se očekuje rast uvoza u 2017. godini za 6,4 posto, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 6,8 posto, a u 2019. i 2020. godini se očekuje rast uvoza za 7,2 posto i 6,4 posto.
Ekonomska aktivnost u BiH, a tako i u FBiH, povećana je zahvaljujući pozitivnom međunarodnom okruženju i domaćoj tražnji, a time je došlo i do povećanja makroekonomskih indikatora kao što su BDP, zaposlenost, industrijska proizvodnja, te intenziviranje vanjskotrgovinske robne razmjene.
Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade Federacije BiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 2,2 posto u 2017. godini, od 2,5 posto u 2018. godini i od 2,5 posto u 2019. godini, odnosno 2,3 posto u 2020. godini.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj registriranih nezaposlenih osoba je u 2016. smanjen za 3,1 posto u odnosu na 2015. godinu. U 2017. godini se očekuje smanjenje za 2,8 posto, u 2018. za 2,9 posto, te u 2019., odnosno 2020. godini za tri i 3,5 posto.
Uredbom Vlade FBiH o poticanju zapošljavanja, čija je primjena počela 2016. godine ostvareni su značajni rezultati u smanjenju nezaposlenosti, saopćeno je. Stoga je i poduprla inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt potpore zapošljavanju u ukupnom iznosu do 50 milijuna eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 29.447.500 eura.
Ovaj je projekt usko vezan za djelokrug rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i bit će provođen u razdoblju od 2017. do 2021. godine.
Projekt ima dva konkretna cilja: povećanje formalne zaposlenosti u privatnom sektoru putem programa za različite kategorije nezaposlenih, te unaprjeđenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje nezaposlenim osobama i poslodavcima. Provedbom ovog projekta planirano je zapošljavanje više od 37.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, od čega u Federaciji BiH oko 21.000 osoba s biroa za zapošljavanje tokom četiri godine iz kategorije mladih (15-30 godina) i teško zapošljivih.
Programi uključuju subvencioniranje plaća, obuku uz rad, kao i samozapošljavanje osoba koje planiraju pokrenuti male biznise. Svi programi će biti revidirani na temelju godišnjih rezultata zapošljavanja, a u ovaj projekt će biti uključeni svi sektori privrede.