FBiH: Rast BDP-a u prvom kvartalu 1,5 posto

0
575
Izvor: Federalni zavod za statistiku

Federalni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvo tromjesečje 2020. godine.
Realni rast BDP-a u Federaciji BiH u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isti period prethodne godine iznosi 1,5 posto.
Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u prvom tromjesečju 2020. zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 11,1%, Informacije i komunikacije 6,7% i Finansijske i djelatnosti osiguranja 5%.
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1,6%, od čega Prerađivačka industrija 5,1%.