FBiH: Rast BDP-a u prvom kvartalu 2,2 posto

0
339
Bruto domaći proizvod Republike Srpske lani je iznosio oko 14,5 milijardi KM

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH u prvom tromjesečju 2021. godine iznosi 2,2% u odnosu na isti period prošle godine, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u prvom tromjesečju 2021. godine zabilježen je u djelatnostima: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6,5%, od toga Prerađivačka industrija 8,0%; Informacije i komunikacije 6,3% i Građevinarstvo 5,1%.
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti 1,9% i Poslovanje nekretninama 0,9%.