FBiH: Rast industrijske proizvodnje u decembru za 1,6%

0
48
Trajni proizvodi za široku potrošnju porasli za 7,2%, a Intermedijarni proizvodi za 6,7%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u decembru 2022. u odnosu na mjesec ranije veća je za 1,6%, dok je u odnosu na na decembar 2021. godine manja za 1,1%.
Prema GIG agregatima, u decembru u odnosu na novembar 2022. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 7,2%, Intermedijarni proizvodi veći su za 6,7% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 5,6%. Kapitalni proizvodi manji su za 3,3% i Energija manja je za 0,6%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 6,7%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 5,6% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 3,9%. Energija manja je za 18% i Kapitalni proizvodi manji su za 0,7%.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u decembru 2022. u odnosu na novembar, u Prerađivačkoj industriji veća je za 3,1%. U Vađenju ruda i kamena manja je za 1,1%, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 3,9%. U Proizvodnji i snabdijevanju el. energijom i plinom manja je za 17,9%, u Vađenju ruda i kamena manja je za 8,2%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.