FBiH: Rast industrijske proizvodnje u junu za 4,7%

0
565
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u junu u odnosu na maj 2020. godine veća je za 4,7%, dok je u odnosu na juni 2019. godine manja za 9%.
Prema GIG agregatima, u junu u odnosu na maj 2020. Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 30,5%, Intermedijarni proizvodi veći su za 10,3%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 3,4% i Energija veća je za 1,4%. Kapitalni proizvodi manji su za 1,3%.
Na godišnjem nivou, u junu 2020. u odnosu na isti mjesec 2019. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 21,8%, Kapitalni proizvodi manji su za 14,9%, Energija manja je za 11,6%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 5,8% i Intermedijarni proizvodi manji su za 4%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u junu u odnosu na maj 2020. godine porasla je u Prerađivačkoj industriji za 5,5%, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 3,8% i u Vađenju ruda i kamena je manja je za 1,7%.
Na godišnjem nivou, u junu 2020. u odnosu na juni 2019. godine, industrijska proizvodnja u Vađenju ruda i kamena veća je za 1,3%. U Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 16,3% i u Prerađivačkoj industriji manja je za 9,2%.