Federacija BiH: Rast industrijske proizvodnje u maju za 2,8%

0
973
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u maju u odnosu na april 2020. godine veća je za 2,8%, dok je u odnosu na maj 2019. godine manja za 16,3%.
Prema GIG agregatima (poređenja maj u odnosu na april 2020. godine), Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 34,3%, Kapitalni proizvodi veći su za 14%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,6%. Intermedijarni proizvodi manji su za 4,5% i Energija manja je za 2,6%.
Na godišnjem nivou (maju 2020. u odnosu na maj lani), Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 49,7%, Intermedijarni proizvodi manji su za 20,1%, Energija manja je za 13,6%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 11,7% i Kapitalni proizvodi manji su za 10%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010., industrijska proizvodnja u maju u odnosu na april 2020. godine porasla je u Prerađivačkoj industriji za 4,6%. U Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 5,5% i u Vađenju ruda i kamena je manja je za 1,5%.
Na godišnjem nivou (maj 2020./maj 2019. godine), industrijska proizvodnja porasla je u Vađenju ruda i kamena za 2,7%. U Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 21,1% i u Prerađivačkoj industriji manja je za 17,5%.