FBiH: Rast prometa od trgovine na malo u decembru za 2,2%

0
144
Pad prometa u trgovini na malo

Ukupan promet trgovaca na malo u Federaciji BiH realno je porastao za 3,4% u decembru 2022. u odnosu na decembar 2021.
Promet od trgovine na malo realno je porastao za 2,2% u decembru 2022. godine u odnosu na isti mjesec 2021.
Sezonski prilagođeni ukupan promet trgovaca na malo realno je pao za 0,3% u decembru 2022. u odnosu na novembar 2022. godine.
Promet od trgovine na malo u decembru 2022. u odnosu na novembar 2022. godine realno je pao za 1,0%.
Ukupan izvorni neprilagođeni promet od trgovine na malo u decembru 2022. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine nominalno je porastao za 14,3%.
Najveći uticaj na porast nominalnog neprilagođenog prometa u decembru 2022. u odnosu na decembar 2021. imale su nespecijalizirane prodavnice živežnim
namirnicama sa porastom od 18,3% i uticajem od 6,7% i motorna goriva i
maziva sa porastom od 16,7% i uticajem od 3,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.