FBiH: Raste proizvodnja struje, a pada proizvodnja mrkog uglja, lignita i koksa

0
647
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u junu 2019. godine iznosila je 722 GWh, dok je u junu prošle godine iznosila 698 GWh, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu 2019. iznosila je 350.663 tona, a godinu ranije proizvodnja je iznosila 351.975 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u junu 2019. iznosila je 178.614 tona, a u junu prošle godine 202.987 tona.
Proizvodnja koksa je u junu 2019. godine iznosila 73.493 tona, a u istom mjesecu 2018. iznosila je 81.118 tona.