FBiH: Realni rast BDP-a 3% u trećem kvartalu 2018.

0
961

Federalni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treće tromjesečje 2018. godine koji ukazuje na kratkoročna privredna kretanja, a osnovna svrha obračuna kvartalnog BDP-a je izračun realne stope rasta.
Realni rast BDP-a u Federaciji BiH u trećem tromjesečju 2018. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosi 3,0 posto.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti, značajniji rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2018. godine zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 8,8%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6,9%; Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6,0% i Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti 5,0%.
Značajniji pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti Prerađivačka industrija -1,5%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.