FBiH se putem trezorskih zapisa zadužuje za još 50 miliona KM

0
621
Aukcija trezorskih zapisa FBiH na SASE biće održana 19. marta

Vlada FBiH donijela je odluku o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrdenih Budžetom FBiH za 2019. godinu, u nominalnom iznosu do 50 miliona KM, s rokom dospijeća od 364 dana.
Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije bit će objavljen internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi, najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.
Usvojen je i izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica od 24.9.2019. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH.
Federacija BiH ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, (ukupno 30 miliona KM), s rokom dospijeća od tri godine, putem metode višestruke cijene.
Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 39 ponuda za kupovinu 127.250 obveznica u ukupnom iznosu od 127.250.000 KM, a prihvaćeno je osam, te prodano 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30 miliona KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8604, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,0967 posto na godišnjem nivou.
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.958.110 KM. Obveznice dospijevaju na naplatu 25.9.2022. godine.
Kompletnu emisiju otkupio je bankarski sektor.