FBiH se zadužuje 140 miliona eura za izgradnju dvije dionice na Koridoru 5c

0
573
Ugovorena vrijednost radova na dionici od Rudanke do Putnikovog brda je 93,7 miliona eura

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor 5c – Središnji dio, u iznosu do 140 miliona eura za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
Sredstva ovog kredita bit će korištena za finansiranje izgradnje dvije nepovezane dionice Paneuropske autoceste Koridor 5c koja povezuje Mađarsku preko istočne Hrvatske i Bosne i Hercegovine s Jadranskim morem i obuhvata dionice Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan.
Sredstva su Federaciji BiH odobrena s rokom otplate od 19 godina i grace periodom od šest godina i bit će na kreditnom osnovu prenesena na JP Autoceste FBiH, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, kao i odgovarajućeg Podugovora između FBiH i JP Autoceste FBiH za ova sredstva.
Na dionici Poprikuše – Nemila bit će izgrađeno 5,5 kilometara autoceste, što uključuje tunel Golubinja u dužini od oko 3,6 kilometara i trasu autoceste dužine oko 1,9 kilometara, koja obuhvata dva vijadukta (106 i 108 metara), dva mosta, nadvožnjak i petlju Poprikuše na kojoj će biti izgrađeno naplatno mjesto i centar za kontrolu prometa.
Na dionici Tarčin – Ivan bit će izgrađeno 6,9 kilometara autoceste, koja uključuje dva mosta ukupne dužine 1,1 kilometara, odmorište, tunel Ivan u dužini od 1,8 kilometara i privremeni priključak na magistralnu cestu M-17.