FBiH: Smanjen iskop mrkog uglja, porasla proizvodnja koksa i struje

0
678
U FBiH u maju iskopano 352 hiljade tona mrkog uglja

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u maju 2019. iznosila je 682 GWh, a u istom mjesecu prošle godine 620 GWh.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom periodu je iskopano mrkog uglja u iznosu od 352.331 tona (maj 2018: 380.459 tona), dok je proizvodnja lignita iznosila 158.825 tona (maj 2018:191.325 tona), a koksa 82.115 tona (maj 2018:83.580 tona).