FBiH: Smanjena proizvodnja struje i mrkog uglja u septembru

0
1108
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u septembru 2019. iznosila je 627 GWh, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 743 GWh.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u septembru 2019. iznosila je 322.096 tona, dok je u istom mjesecu 2018. godine proizvodnja iznosila 392.870 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u septembru 2019. iznosila je 256.530 tona, a u istom mjesecu 2018. godine iznosila je 204.789 tona.
Proizvodnja koksa je u septembru 2019. iznosila 70.417 tona, a u istom mjesecu 2018. godine iznosila je 70.858 tona, preliminarni su podaci Federalnog zavoda za statistiku.