FBiH u aprilu posjetilo skoro 100 hiljada turista, godišnji rast 17,2%

0
170
Najviše stranih gostiju bilo je iz Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Kine

Federaciju BiH je u aprilu 2024. godine posjetilo 99.658 turista (stranih 75.297 i domaćih gostiju 24.361), što je za 17,2% više u odnosu na april 2023. godine, a u odnosu na mart ove godine broj turista je veći za 48%. Učešće domaćih turista je 24,4%, a stranih turista 75,6%.
Najviše stranih gostiju bilo je iz Turske (14.346), Hrvatske (10.404), Slovenije (5.167), Srbije (4.603) i Kine (4.398)…
Ukupan broj noćenja turista u aprilu 2024. godine iznosio je 181.938 što je za 13,3% više u odnosu na april 2023. godine, a u odnosu na mart tekuće godine veći je za 40,6%. Učešće domaćih turista je 23,4%, a stranih turista 76,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u FBiH je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,9%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske (14,6%), Hrvatske (12,9%), Slovenije (6,1%), Srbije (5,7) i SAD (5,3%), što je ukupno 44,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 55,4% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u aprilu 2024. iznosio je 30.858, što je za 1,4% više u odnosu na april 2023. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 21,9%.