FBiH: U decembru bilo 535 hiljada zaposlenih, pad za 0,2%

0
503
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

U decembru 2019. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 535.206. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,2% a broj zaposlenih žena je ostao na istom nivou.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,1% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,0% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
U 2019. godini ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 531.483. U odnosu na prethodnu godinu broj zaposlenih se povećao za 2,2%, a broj zaposlenih žena za 3,3%.
Broj nezaposlenih u decembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,2% a broj nezaposlenih žena za 0,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u decembru iznosila je 36,5% a za žene 44,3%.