FBiH u decembru posjetilo 57.412 turista, u RS-u 27.972

0
1208
Rast broja turista u FBiH na mjesečnom i godišnjem nivou

U Bosni i Hercegovini je u decembru 2018. godine ukupno boravilo 85.384 turista. Od toga je u Federaciji boravilo 57.412 turista, a u Republici Srpskoj 27.972 turista.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u decembru 2018. je FBiH posjetilo 57.412 turista što je za 12,2 posto više u odnosu na decembar 2017. godine, a u odnosu na novembar 2018. manje je za 2,0 posto. Učešće domaćih turista je 37,5%, a stranih turista 62,5%.
Ukupan broj noćenja turista u decembru 2018. u FBiH iznosio je 100.798 što je za 14,3 posto više u odnosu na decembar 2017. godine, a u odnosu na novembar 2018. manje je za 1,4 posto. Učešće domaćih turista je 31,6%, a stranih 68,4%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 90,9%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (25,4%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (6,2%), Srbije (5,7%), Slovenije (5,3%) i Turske (4,7%) što je ukupno 47,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 52,7% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u decembru 2018. iznosio je 27.597 što je za 0,5% više u odnosu na decembar 2017. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 13,0%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U Republici Srpskoj je, prema podacima entitetskog zavoda za statistiku, u decembru 2018. bilo 27.972 turista, što je u odnosu na novembar 2018. više za 8,3 posto, i 65.348 noćenja turista, što je u odnosu na novembar 2018. više za 2,0 posto.
Broj dolazaka turista u decembru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 7,8%, a broj noćenja veći je za 3,8%.
Od ukupnog broja turista u decembru 2018. godine, domaćih je bilo 15.455 a stranih 12.517.
Najviše gostiju u decembru 2018. bilo je iz Srbije (4.247), Hrvatske (2.704), Slovenije (1.952) i Crne Gore (595).
U decembru 2018. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.775 stalnih ležaja.