FBiH u decembru posjetilo 70,5 hiljada turista, godišnji rast 24,4%

0
206
Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Federaciju BiH je u decembru 2022. godine ukupno posjetilo 70.485 turista što je za 24,4% više u odnosu na decembar 2021. godine, a u odnosu na novembar 2022. godine veći je za 8,4%. Učešće domaćih turista (29.514) je 41,9%, a stranih (40.971) turista 58,1%.
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u decembru 2022. iznosio je 134.995 što je za 20,6% više u odnosu na decembar 2021. godine, a u odnosu na novembar 2022. godine veći je za 5,7%. Učešće domaćih (50.820) turista je 37,6%, a stranih (84.175) turista 62,4%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske
(23%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (11,7%), Srbije (8,6%), Turske (6,5%) i
Slovenije (5,7%) što je ukupno 55,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su
44,5% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u decembru 2022. godine iznosio je 27.789 što je za 10,1% više u odnosu na decembar 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 17,4%.