FBiH: U drugom kvartalu 93,8% manje prevezenih putnika željeznicom

0
464
Željeznicom u drugom kvartalu prevezeno 105.359 putnika, ostvareno 8,6 miliona putničkih kilometara

U željezničkom putničkom prijevozu u drugom tromjesečju (april-juni) 2020. godine prevezeno je ukupno 8.104 putnika i ostvareno 661.548 putničkih kilometara, podaci su zavoda za statistiku Federacije BiH.
U odnosu na isti period 2019. godine to je manje za 93,8% prevezenih putnika, a ostvareni putnički kilometri manji su za 93,5%.
Od toga, u unutrašnjem putničkom prijevozu broj prevezenih putnika manji je za 93,8%, a ostvareni putnički kilometri manji su za 93,5% u odnosu na isti period 2019. godine.
U željezničkom teretnom prijevozu u periodu april-juni 2020. prevezeno je 1.842.096 tona robe, a ostvareno je 149.280.882 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period lani manje za 22,8% tona prevezene robe i manje za 37,5% tonskih kilometara.
Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je manje za 6,8% tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 13,6% u odnosu na isti period 2019. godine.
U međunarodnom teretnom prijevozu prevezeno je manje za 46,8% tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 45,0% u odnosu na isti period prošle godine.