FBiH: U drugom kvartalu izvozne cijene porasle 1,3%, a uvozne 0,3%

0
579
Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar - septembar 2023. iznosila je 74,9%

U Federaciji BiH je u drugom tromjesečju 2019. ostvaren ukupan porast izvoznih cijena od 1,3% i ukupan porast uvoznih cijena od 0,3% u odnosu na 2018. godinu.
U odnosu na baznu 2015. godinu, u drugom kvartalu 2019. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 8,2% i ukupan porast uvoznih cijena od 4,7%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U drugom tromjesečju 2019. u odnosu na 2015. ostvaren je rast izvoznih cijena od 29,5% u području Vađenje ruda i kamena, u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 10,5% i u području Prerađivačka industrija 8%.
U istom periodu ostvaren je rast uvoznih cijena 42% u području Vađenje ruda i kamena, u Prerađivačkoj industriji 3,5% i u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,8%.
Posmatrano po sektorima, u drugom tromjesečju 2019. u odnosu na 2015. najveći porast izvoznih cijena od 41,0% ostvaren je u sektoru Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi. U istom periodu najveći porast uvoznih cijena od 23,5% ostvaren je u sektoru Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi.