FBiH: U februaru porasla proizvodnja struje i uglja

0
526
Cijene uglja se diferenciraju u zavisnosti od kalorične vrijednosti uglja

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u februaru 2020. godine iznosila je 851 GWh, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila je 797 GWh.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, proizvodnja mrkog uglja u FBiH u februaru ove godine iznosila je 379.841 tona, a u februaru lani 359.050 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u februaru ove godine smanjena je na 163.386 tona, a u istom mjesecu prošle godine proizvedeno je 169.749 tona.
U februaru ove godine smanjena je i proizvodnja koksa na 63.801 tona, u odnosu na isti mjesec prošle godine kada je proizvodnja iznosila 75.091 tona.