FBiH u februaru posjetilo blizu 62 hiljade turista, godišnji rast 9,3%

0
107
Najviše turista bilo je iz Hrvatske, Srbije, Turske, Slovenije i NR Kine

Federaciju BiH je u februaru 2024. godine ukupno posjetilo 61.681 turista (stranih 36.554 i domaćih 25.127) što je za 9,3% više u odnosu na isti mjesec 2023. godine, a u odnosu na januar 2024. godine manji je za 2,5%. Učešće domaćih turista je 40,7%, a stranih turista 59,3%.
Najviše stranih turista bilo je iz Hrvatske (11.892), Srbije (4.665), Turske (2.962), Slovenije (1.941) i NR Kine (1.854).
Ukupan broj noćenja turista u februaru 2024. godine iznosio je 119.644 (broj noćenja stranih gostiju je 75.030, a domaćih 44.614) što je za 1,7% više u odnosu na februar 2023. godine, a u odnosu na januar 2024. godine manji je za 11,4%. Učešće domaćih turista je 37,3%, a stranih turista 62,7%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u FBiH je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,1%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (30,5%), Srbije (12,4%), Turske (7,7%), Slovenije (5,3%) i Njemačke (3,8%), što je ukupno 59,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,3% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u februaru 2024. godine u FBiH iznosio je 28.123 što je za 0,4% manje u odnosu na februar 2023. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 16,1%.