FBiH: U februaru prosječna neto plata 895 KM

0
1070
Neto plata u FBiH u novembru realno je viša za 2% u odnosu na prethodni mjesec

U Federaciji BiH je u februaru 2019. godine prosječna neto plata iznosila 895 KM i nominalno je niža za 3,1 posto, a realno za 3,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata u februaru 2019. bila je nominalno viša za 5 posto, a realno za 4 posto.
Najniža prosječna neto plata u FBiH od 532 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, te u građevinarstvu u iznosu od 597 KM.
Najviše prosječne neto plate u FBiH bile su u sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (1.604 KM), te u finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.585 KM.
Prosječna mjesečna bruto plata u februaru 2019. godine u FBiH iznosila je 1.372 KM i nominalno je niža za 3,5 posto a realno za 3,7 posto u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za februar 2019. godine nominalno je viša za 5,1 posto, a realno za 4,0 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.