FBiH: U februaru uvezeno 77.834 tona dizela i 11.039 tona benzina

0
532
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u februaru 2022. godine iznosila je 767 GWh, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 1.060 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 34% (261 GWh), termoelektrane sa 61,3% (470 GWh), a vjetroelektrane sa 4,7% (36 GWh).
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u februaru 2022. iznosila je 314.047 tona, dok je u istom mjesecu 2021. godine proizvodnja iznosila 321.700 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u februaru 2022. iznosila je 108.294 tona, a u istom mjesecu lani 143.813 tona.
Proizvodnja koksa u februaru 2022. iznosila je 69.307 tona, a u istom mjesecu prošle godine 71.129 tona.
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 77.834 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 11.039, lož ulja ekstra lako i lož ulja 3.812 tone, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.