FBiH u januaru posjetilo 31 hiljada turista, godišnji pad 40,9%

Ukupan broj noćenja turista u januaru ove godine iznosio je 67.938, što je za 37,2% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine

0
646
Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 500,1 slučeva na 100.000 stanovnika

Federaciju BiH je u januaru ove godine ukupno posjetilo 31.014 turista (21.360 domaćih i 9.654 stranih), što je za 40,9% manje u odnosu na januar 2020. godine, a u odnosu na decembar lani više je za 24,9%.
Učešće domaćih turista je 68,9%, a stranih turista 31,1% na što je uticala pandemija Covid-19 i globalna turistička putna ograničenja.
Ukupan broj noćenja turista u januaru 2021. godine iznosio je 67.938, što je za 37,2% manje u odnosu na januar 2020. godine, a u odnosu na decembar lani više je za 36,7%. Učešće domaćih turista je 65,4%, a stranih turista 34,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (23,7%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,9%), Srbije (9,9%), Crne Gore (8,5%) i Turske (6,5%) što je ukupno 65,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 34,5% noćenja.
U FBiH je broj raspoloživih kreveta u januaru 2021. godine iznosio 22.492 što je za 21,8% manje u odnosu na u januar prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 10,7 posto.