FBiH: U julu proizvedeno manje struje, uglja i lignita

0
631
U proizvodnji električne energije udio HE je 28,31%, TE 67,27%, a vjetroelektrana 4,42%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u julu 2021. iznosila je 601 GWh, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 633 GWh, što je na godišnjem nivou manje za 5,1 posto.
U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 23%, termoelektrane sa 74,2%, a vjetroelektrane sa 2,8%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH u julu 2021. iznosila je 329.137 tona, dok je u istom mjesecu 2020. godine proizvodnja iznosila 334.647 tona što je na godišnjem nivou manje za 1,6 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u julu 2021. iznosila je 103.117 tona, a u istom mjesecu 2020. godine 147.781 tona, što je manje za 30,2 posto.
Proizvodnja koksa u julu 2021. iznosila je 82.415 tona, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 64.136 tona, što je na godišnjem nivou rast za 28,5 posto.