FBiH: U julu uvezeno 117.499 tona naftnih proizvoda, dizela čak 76,2%

0
120
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u julu 2023. godine iznosila je 629 GWh, a u istom mjesecu 2022. iznosila je 652 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji
električne energije hidroelektrane (212 GWh) su učestvovale sa 33,70%, termoelektrane (398 GWh) sa 63,28%, a vjetroelektrane (19 GWh) sa 3,02%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u julu 2023. godine iznosila je 403.222 tona, dok je u istom mjesecu 2022. godine proizvodnja iznosila 429.732 tona.
Proizvodnja lignita u julu 2023. iznosila je 118.786 tona, a u istom mjesecu lani 136.584 tona. Proizvodnja koksa iznosila je 61.223 tona, a godinu ranije 72.249 tona.
Uvoz naftnih proizvoda u julu 2023. godine iznosila je 117.499 tona, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 105.563 tona. Od ukupnog uvoza u julu je uvezeno dizel goriva 76,21%, bezolovnog motornog benzina 12,05%, mazuta i lož ulja ekstra lakog 3,15%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.