FBiH: Broj zaposlenih se u junu povećao za 0,6%, na 526.919

0
564
Stopa registrirane nezaposlenosti u junu iznosila 37,1%

U junu 2021. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 526.919. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,6% a broj zaposlenih žena za 0,8%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 1,6% a broj zaposlenih žena za 2,0%.
Broj nezaposlenih u junu 2021. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,1% (311.389) a broj nezaposlenih žena za 0,4% (182.070). Stopa registrirane nezaposlenosti u junu 2021. iznosila je 37,1% a za žene 45,0%, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.