FBiH: U junu proizvedeno 11,5 posto više električne energije

0
224
U proizvodnji električne energije udio HE je 28,31%, TE 67,27%, a vjetroelektrana 4,42%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u junu 2023. godine iznosila je 620 GWh, i povećana je za 11,5 posto u odnosu na isti mjesec 2022. godine kada je proizvodnja struje iznosila 556 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 45% (279 GWh), termoelektrane sa 51,13% (317 GWh), a vjetroelektrane sa 3,87% (24 GWh).
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu ove godine iznosila je 358.743 tona, dok je u istom mjesecu lani iznosila 390.333 tona. Proizvodnja lignita iznosila je 107.008 tona, a u junu 2022. godine iznosila je 144.630 tona. Proizvodnja koksa iznosila je 64.691 tona, a u junu lani iznosila je 72.392 tona.
Uvoz naftnih proizvoda u junu 2023. godine iznosio je 117.507 tona, a u istom mjesecu prošle godine 99.998 tona. Od ukupnog uvoza u junu je uvezeno dizel goriva 78,68%, bezolovnog motornog benzina 11,69%, mazuta i lož ulja ekstra lakog 2,64%, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.