FBiH u maju posjetilo 117,5 hiljada turista, godišnji rast 20,4%

0
361
U Bosni i Hercegovini u junu najduže boravili turisti iz Albanije, Kuvajta, Danske, Katara...

Federaciju BiH je u maju 2023. godine ukupno posjetilo 117.510 turista (stranih 85.033 i domaćih 32.477), što je za 20,4% više u odnosu na maj prošle godine, a u odnosu na april 2023. godine veći je za 40,9%. Učešće domaćih turista je 27,6%, a stranih turista 72,4%.
Najviše stranih turista bilo je iz Turske (10.235), Hrvatske (8.703), Srbije (5.396) i Njemačke (4.854)…
Ukupan broj noćenja turista u maju 2023. iznosio je 225.503 što je za 14% više u odnosu na maj 2022. godine, a u odnosu na april 2023. godine veći je za 43,5%. Učešće domaćih turista je 27,7%, a stranih turista 72,3%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske (9,9%), Hrvatske (8,7%), Njemačke (6,2%), Srbije (5,9%) i SAD (4,8%) što je ukupno 35,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 64,5% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u maju 2023. godine iznosio je 29.814 što je za 0,3% više u odnosu na maj 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 27,4%.