FBiH u maju posjetilo 38 hiljada turista, 16 puta više nego godinu ranije

0
936
Neum je sve češća destinacija domaćih ali i stranih turista

Ukupan broj dolazaka turista u Fedraciji BiH u maju 2021. godine iznosio je 38.173 što je 16 puta više u odnosu na maj 2020. godine (zbog restriktivnih mjera i zatvaranja granica zbog pandemije Covid-19), a u odnosu na april 2021. godine veći je za 83,8%. Učešće domaćih turista je 51,8%, a stranih turista 48,2%.
Ukupan broj noćenja turista u maju 2021. godine iznosio je 76.740 što je 11 puta više u odnosu na maj 2020. godine, a u odnosu na april 2021. godine veći je za 80,6%. Učešće domaćih turista je 46%, a stranih turista 54%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%, poaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (22,7%), Srbije (16,1%), Hrvatske (8,8%), Crne Gore (5,9%) i Turske (4,4%) što je ukupno 57,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 42,1% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u maju 2021. godine iznosio je 24.665 što je za 64,2% više u odnosu na maj 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 11%.