FBiH: U martu su najviše porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića

0
464
Cijene hrane i bezalkoholna pića u januaru porasle 0,9 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u martu 2020. godine u prosjeku bile niže za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 0,6%, Odjeća i obuća i Ostala dobra i usluge za po 0,4%, Komunikacije za 0,2% i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1%.
Cijene su bile niže u odjeljcima: Prijevoz za 2,0% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,8%.
U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale u ovom mjesecu.
U martu ove godine u odnosu na isti mjesec 2019. godine, cijene su bile više za 0,4% (godišnja inflacija).