FBiH u novembru posjetilo blizu 18 hiljada turista, godišnji pad 72,8%

0
974
Rast prometa u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u prvom kvartalu

Federaciju BiH je u novembru 2020. ukupno posjetilo 17.915 turista što je za 72,8% manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine, a u odnosu na oktobar 2020. godine broj turista je manji za 27,7%.
Učešće domaćih turista je 60,3%, a stranih turista 39,7%.
Ukupan broj noćenja turista u novembru 2020. godine iznosio je 36.857 što je za 68,2% manje u odnosu na novembar 2019. godine, a u odnosu na oktobar 2020. manje je za 27,9%. Učešće domaćih turista je 55%, a stranih turista 45%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,5%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (25,7%), Hrvatske (14,2%), Srbije (8,7%), Turske (5,8%) i Kuvajta (4,2%) što je ukupno 58,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 41,4% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u novembru 2020. godine iznosio je 20.033 što je za 32,1% manje u odnosu na novembar 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 6,6%.