FBiH u novembru posjetilo blizu 59 hiljada turista

0
1153
Broj turista u novembru na godišnjem nivou porastao za 21,5 posto

Federaciju BiH je u novembru 2018. godine ukupno posjetilo 58.593 turista što je za 21,5 posto više u odnosu na novembar prošle godine, a u odnosu na oktobar 2018. godine manje je za 44,1 posto. Učešće domaćih turista je 32,1 posto, a stranih turista 67,9 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u novembru 2018. iznosio je 102.260 što je za 17,6 posto više u odnosu na novembar lani, a u odnosu na oktobar 2018. manje je za 44,2 posto. Učešće domaćih turista je 28,5%, a stranih turista 71,5%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,6%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (16,9%), Italije (8,0%), Srbije (6,4%), NR Kine (6,3%), i Turske (5,5%) što je ukupno 43,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 56,9% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u novembru 2018. iznosio je 27.682 što je za 0,2% više u odnosu na novembar prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 13,7%.