FBiH: U novembru proizvedeno 905 GWh električne energije

0
849
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u novembru 2018. godine iznosila je 905 GWh, u odnosu na 771 GWh iz novembra prošle godine.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, proizvodnja mrkog uglja u FBiH u novembru 2018. iznosila je 378.374 tona, dok je u istom mjesecu lani iznosila 413.343 tona. Proizvodnja lignita iznosila je 193.384 tona, a u novembru 2017. iznosila je 211.954 tona. U isto vrijeme, proizvodnja koksa iznosila je 85.262 tona u odnosu na 67.435 tona iz novembra lani.