FBiH: U novembru smanjena proizvodnja struje, a porasla proizvodnja uglja

0
558
Vlada FBiH ograničila rast cijena električne energije privrednicima na 20 posto

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u novembru 2019. iznosila je 816 GWh, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 905 GWh.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u novembru 2019. iznosila je 404.025 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila 378.374 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u novembru 2019. iznosila je 181.579 tona, a u istom mjesecu lani 193.384 tona.
Proizvodnja koksa je u novembru 2019. iznosila 70.093 tona, a u istom mjesecu 2018. godine iznosila je 85.262 tona, preliminarni su podaci Federalnog zavoda za statistiku.