FBiH u oktobru posjetilo blizu 99 hiljada turista, godišnji rast 49,8%

0
1211
Najduže u BiH su boravili turisti iz Kuvajta, Katara, Irske, Latvije i Irana

Federaciju BiH je u oktobru 2022. godine posjetilo ukupno 98.818 turista (stranih 67.809 i domaćih 31.009), što je za 49,8% više u odnosu na oktobar 2021. godine, a u odnosu na septembar 2022. godine broj turista je manji za 11,2%. Učešće domaćih turista je 31,4%, a stranih turista 68,6%.
Najviše stranih turista u oktobru ove godine bilo je iz Hrvatske (10.422), Slovenije (7.363), Turske (5.202) i Srbije (4.891)…
Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2022. godine u FBiH iznosio je 189.269 što je za 38,3% više u odnosu na oktobar 2021. godine, a u odnosu na septembar 2022. godine manji je za 16,2%. Učešće domaćih turista je 30%, a stranih turista 70%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 97,2%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske
(12,7%), Slovenije (8,4%), Srbije (6,2%), Turske (6,1%) i Njemačke (5,9%) što je ukupno 39,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 60,7% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u oktobru 2022. godine iznosio je 29.357 što je za 6,7% više u odnosu na oktobar 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 23,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.