FBiH: U oktobru povećana proizvodnja struje i koksa

0
506
U ukupnoj proizvodnji električne energije udio HE je 27,6%, TE 68,8%, a VE 3,6%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u oktobru 2021. godine iznosila je 828 GWh, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 656 GWh, što je porast za 26,2 posto. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 28,6%, termoelektrane sa 68,4%, a vjetroelektrane sa 3%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u oktobru 2021. godine iznosila je 349.731 tona, dok je u istom mjesecu 2020. godine proizvodnja iznosila 360.302 tona, što je manje za 2,9 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u oktobru 2021. godine iznosila je 132.719 tona, a u istom mjesecu 2020. godine 141.708 tona, što je smanjenje za 6,3 posto.
Proizvodnja koksa u oktobru 2021. godine iznosila je 84.007 tona, dok je u istom mjesecu 2020. iznosila 68.901 tona, što je povećanje za 21,9 posto, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.