FBiH: Udio hidroelektrana u proizvodnji struje u decembru 54,8%, a termoelektrana 41,6%

0
598
Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su ocijenili da je povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ opravdano

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u decembru 2021. iznosila je 956 GWh, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 942 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 54,8% (524 GWh), termoelektrane sa 41,6% (398 GWh), a vjetroelektrane sa 3,6% (34 GWh).
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u decembru 2021. godine iznosila je 325.014 tona, dok je u istom mjesecu 2020. proizvodnja iznosila 342.575 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u decembru 2021. iznosila je 101.455 tona, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 141.634 tona.
Proizvodnja koksa u decembru 2021. iznosila je 79.554 tona, a u istom mjesecu 2020. godine iznosila je 79.895 tona, saopćeno je iz Zavoda za statistiku Federacije BiH.