FBiH: U prvom kvartalu bilo 679 hiljada zaposlenih i 179 hiljada nezaposlenih

Broj nezaposlenih osoba je povećan u prvom kvartalu 2021. godine. U odnosu na prethodni kvartal ovo povećanje iznosi 14 hiljada ili 8,5% a u odnosu na isti kvartal 2020. godine 31 hiljadu ili 20,9%

0
935
Izvor: Zavod za statistiku Federacije BiH

U prvom kvartalu 2021. godine u Federaciji BiH bilo je milion i 856 hiljada radno sposobnog stanovništva od kojih je 858 hiljada ekonomski aktivno ili 46,2%, a skoro 999 hiljada neaktivnih osoba ili 53,8%, podaci su iz Ankete o radnoj snazi u prvom tromjesečju ove godine koje je proveo Zavod za statistiku FBiH.
Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 679 hiljade je bilo zaposleno (36,6%), a 179 hiljada nezaposleno (9,6%). Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine je smanjen za 1,9%, a broj nezaposlenih je povećan za 8,5%.
Ukupan broj aktivnog stanovništva u prvom kvartalu 2021. se povećao u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine za 0,1%. Stopa zaposlenosti u tom uporednom periodu smanjena je za 0,4 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti povećana je za 1,6 procentnih poena.
Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal 2020. godine je smanjen za 3%, a broj nezaposlenih je povećan za 20,9%.
Ukupan broj aktivnog stanovništva se povećao u odnosu na prvi kvartal 2020. godine za 1,2%. Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu u odnosu na prvi kvartal u 2020. godini smanjena je za 0,9 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti povećana je za 3,4 procentnih poena.
U strukturi aktivnog stanovništva 541 hiljada su muškarci ili 63%, a 317 hiljada su žene ili 37%. U strukturi zaposlenih osoba 452 hiljade ili 66,6% su muškarci dok su 227 hiljada ili 33,4% žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 89 hiljada ili 49,5% su muškarci, a 90 hiljada ili 50,5% su žene.