FBiH: U septembru blizu 520 hiljada zaposlenih, za 1,6% manje nezaposlenih

0
516
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U septembru 2020. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 519.772. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 1,1% a broj zaposlenih žena za 2%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 1,3% a broj zaposlenih žena za 2,3%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,7% a broj zaposlenih žena za 0,8%.
Broj nezaposlenih u septembru 2020. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,6% a broj nezaposlenih žena za 1,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u septembru 2020. iznosila je 38,5% a za žene 46,5%.